İdari Birimler
04 Nisan 2019

Birimlerimiz
Personel Özlük
Satınalma
Gider Tahakkuk
Kalite Yönetim Birimi
Eğitim Birimi
Enfeksiyon Birimi
Sivil Savunma
Personel Tahakkuk
Ambar Ayniyat
Gelir Tahakkuk
İstatistik-Tsim
Tig
Arşiv
Hasta İletişim
Sağlık Kurulu